Ekipmanlar

Agrega Bunkeri

SEMIX beton santralleri, uzun uygulama süreleri için tasarlanmış olup maksimum güvenilirliği garanti edecek şekilde dizayn edilmektedir. Agrega bunkerleri stok kapasiteleri 4 gözden 8 göze kadar dizayn edilmekte ve minimum 40m³ ile maximum 480m³ arasında değişmektedir. Üretimler firma isteği üzerine netleşmektedir. Tüm kapaklar, otomasyon sistemi ile çalıştırılabilmektedir. Agrega, kamyondan veya yükleyici yardımı ile veya başka bir yer bunkeri ve bunkere bağlı konveyör bandı kullanılarak agrega bunkerlerine yüklenmektedir.

agrega-bunker

Çimento Siloları

silo

Hacıyatmaz, Kaynaklı ve cıvatalı ( Parçalı ) silolar olarak üretilmektedir. Bu durumda kapasiteye göre ve kurulacağı ülkeye göre değişmektedir. Genellikle yurt dışı projelerinde kullanılacak olan çimento siloları Cıvatalı Tip silolardır. Nedeni; nakliye kolaylığı sağlamak ve nakliye maliyetini minimuma düşürmektir. Ayrıca; 150 Ton ve üzeri kapasiteli çimento siloları boyutları nedeniyle cıvatalı tip olarak dizayn ve imal edilmektedir. Cıvatalı tip çimento silosu imalatlarımız; standart olarak 50, 75, 100, 150, 200 ve 250 … Ton kapasiteli olarak imal edilmektedir.

Mobil ve Sabit Geri Besleme Sistemleri

Mobil Beton Santrallerinde dikdörtgen tip agrega bunkeri (2×2) kullanılması nedeniyle, agregaların yüklenebilmesi için, çift taraflı rampa inşa edilmelidir. Bilindiği gibi, Mobil Beton Santrallerinin en büyük avantajı, şantiyeden şantiyeye kolaylıkla taşınabilmesidir. Ancak inşa edilecek olan bir rampanın başka şantiyeye taşınması mümkün olmadığından, yeni şantiyede yeni bir rampa inşa edilmesi gerekmektedir. Bu da fazladan maliyet demektir. Bu durumda firmamız Agrega Ön Besleme Sistemi ile bu sorunu halletmektedir. Opsiyonel olarak üretilen bu ünite, müşterilerimizin isteğine göre Mobil Beton Santraline eklenebilmektedir. Ön besleme sisteminde; Agrega Ön Besleme Sistemi; yükleme bunkeri, transfer bandı, döner oluk ve kumanda panosuna entegresi ile kabinden ayrı bir müdahale gerektirmeden kullanılmaktadır. Agrega Ön Besleme Sistemi sayesinde beton rampa maliyetinden kurtulmanın yanı sıra daha kolay ve daha etkin agrega yüklemesi sağlanmaktadır. Bu ürün 2 seçenek olarak Sabit ve Mobil alternatifli olarak firma isteğine göre üretilmektedir.

mobil-besleme

Radyal ve Mekik Tip Geri Besleme Sistemleri

radyal-besleme

Sabit Beton Santrallerinde sıralı tip agrega bunkeri kullanılmasından dolayı, agregaların agrega bunkeri içine yüklenebilmesi için agrega bunkeri arkasına bir yükleme rampası inşa edilmesi gerekmektedir. Özellikle yüksek beton üretim kapasitesine sahip sabit beton santrallerinde agrega yükleyicisinin beton santralı üretim hızına yetişebilmesi oldukça zor ve maliyetli olabilmektedir. Bu durumda Agrega Ön Besleme Sistemi mükemmel çözüm olabilmektedir. Sabit Beton Santralleri için radyal tip konveyörlü olarak Otomatik Agrega Ön Besleme Sistemi üretilmektedir. Radyal Tip Konveyörlü sistemde agrega önce agrega yükleme bunkerine ardından yerde bir radyal hat üzerinde hareket ettirilip ilgili agrega bunker gözlerini tarayıp dağıtım yapabilen transfer konveyörüne iletilmektedir.

Mekik bant ön besleme sisteminde, agrega bunkeri üzerinde küçük bir bant bulunur. Transfer banti bu kısa bantı besler.

Bu kısa bant iki yöne de hareket edebilir.İlgili bunker gözüne geldiginde malzemeyi bunker gözüne yükler.

Torba Patlatma Sistemi

Torba Çimento Sevk Sistemi; besleme bunkeri, çimento sevk helezonu ve kumanda panosundan oluşmaktadır.

Operatör, torbayı yırtarak çimentoyu bunkerin içine koyar ve çimento, sevk helezonu vasıtasıyla çimento silosunun içine sevk edilir.

big-bag

Big-Bag Sistemi

torba-patlatma

Big bag çuvallar içinde sevk edilen çimento, firmamız tarafından geliştirilmiş özel pnömatik sevk sistemi vasıtasıyla çimento silolarının içine basılabilmektedir.

Big Bag Çimento Sevk Sistemi; besleme bunkeri, ön besleme helezonu, basınç tankı, kompresör, yükleme vinci ve kumanda panosundan oluşmaktadır.

15 ton/saat çimento sevk kapasitesi bulunan bu sistem, big bag çuvallarını kaldırıp besleme bunkerinin üzerine koymak için 2 ton kapasiteli vinç ile teçhiz edilebilmektedir.

Big Bag Çimento Sevk Sisteminin tamamı 1 adet 40‘ Open Top (OT) Konteynır içine sığmaktadır.

Kuru Yaş by-pass Sistemi

Kuru-yaş tip beton santralinde; isteğe bağlı olarak, yaş beton sistemine ilave olmak üzere kuru karışım by-pass hattı bulunmaktadır. Bu sistemde; kuru karışım istendiğinde, agrega mikserine girmeden, bir valf ile by-pass edilerek doğrudan transmiksere doldurulur. Çimento ise tartıldıktan sonra, bir klepe ve kısa bir helezon konveyör by-pass edilerek agrega gibi doğrudan transmiksere boşaltılmaktadır. Yaş beton istendiğinde by-pass hattı devre dışı bırakılarak agrega ve çimentonun santralde bulunan miksere suyla karışmak üzere boşaltılması sağlanmaktadır. Su miktarı; yaş beton üretiminde, ağırlık olarak tartılarak belirlenmektedir. Kuru beton karışımında ise, özellikle sıcak iklim koşullarında betonun erken priz almasını önlemek için, teslim yerine ulaşmadan kısa bir süre önce; suyun hacimsel olarak miktarı tespit edilerek transmiksere boşaltılır ve kuru karışım yaş betona çevrilir.

gorsel
Sayfayı Paylaş