Semix Kurumsal

Hakkımızda

1987 yılında Ankara’da kurulan Semix Beton Santralleri, Ankara Gimat 8.000 m2 alanda kurulu Merkez Ofisi, İstanbul Anadolu Yakasında Marmara Bölge Satış Ofisi ve Ankara Başkent Organize Sanayi içerisinde yerleşik bulunan 23.000 m2 fabrikası, 30 yıla yaklaşan sektör tecrübesi ile hizmet vermektedir. ISO 9001 Kalite Güvence Sistem Belgesine sahip olan SEMIX, CE belgesi ve GOST sertifikası ile sürekli kendisini geliştirmiş ve beton santrali imalat ve kurulumunda profesyonelleşmiştir.

 

Alanında deneyimli mühendislerimizin gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde ihtiyacınız olan hazır beton santrali çözümlemeleri ve kaliteli beton santrali imalat ve kurulumuna odaklanmaktadır. Müşteri memnuniyeti temel ilkelerimiz arasındadır; amacımız sadece ticari başarı değil müşterilerimizin ihtiyaçlarının doğru belirlenerek uygun ürün teminini sağlamaktır. Yedek parça imalatı, üretim kalitesi ve işçilik, montaj ve demontaj, eğitim ve satış sonrası hizmetlerindeki kalitesi ile müşteri odaklı çalışma anlayışı firmamızın isminin ülkemiz sınırlarını aşmasını sağlamıştır. Firmamız; İngiltere, Almanya, İsveç, Fransa, Litvanya, Rusya, Kosova, Arnavutluk, Belarus, Kazakistan, Ukrayna, İsrail, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Abhazya, Cezayir, Fas, B.A.E, Katar, Irak, Mısır, Suriye, Afganistan, Libya, S.Arabistan, Moritanya, Etiyopya, Nijerya, Malavi, Mali, Zambiya, Tanzanya, Gine gibi 35’den fazla ülkeye ihraç edebilme başarısı yakalamıştır.

Misyonumuz

Müşteri isteklerinin daima ön planda tutulması.
Çevreye, doğaya ve topluma saygı.
İnsan kaynaklarına değer veren.
Yaratıcılığı destekleyen ve gelişmesine yardımcı olan.
Açık iletişime dayalı çağdaş yönetim anlayışı.
Müşterilerimiz, ortaklarımız, çalışanlarımızla bütünlük duygusu yaratmak.

Vizyonumuz

SemIx; beton santrali sektöründe gelişen dünyada müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak tespit edebilecek şekilde AR-GE faaliyetleri ile daima bir adım önde olan, bilgi birikimi yüksek, güçlü proje ve imalata sahiptir. Müşteri odaklı çalışmayı prensip eden SEMIX’ in en büyük hedefi müşteri memnuniyetidir.

Fabrikamız

BAŞKENT Organize Sanayi Bölgesinde 23.000 m2 alan üzerine kurulu tesisi ile seri üretim gerçekleştiren SEMIX, kaliteyi ve güvenilirliğini en üst seviyede tutarak emin ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

Kalite Politikamız

Firma olarak beton santralleri imalatı sektöründe müşteri odaklı, sürekli iyileşmeyi hedefleyen ve çalışanlarımızın katılımını sağlayan bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz.

 

Bu amaçla;

 

· Müşteri isteklerinin daima ön planda tutulması
· Çevreye, doğaya ve topluma saygı
· İnsan kaynaklarına değer veren, yaratıcılığı destekleyen ve gelişmesine yardımcı olan, açık iletişime dayalı çağdaş yönetim anlayışı
· Tüm kaynakların verimli kullanımı
· Müşterilerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla bütünlük duygusu yaratmak ve tüm faaliyetlerimizde ISO 9001 Yönetim Sistemi şartları, mevzuat şartlarını yasal ve diğer şartları yerine getirmek ve sistemimizi sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

Çevre Politikamız

· Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
· Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
· Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
· Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
· Sürekli gelişmeyi sağlamak,
· Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

İSG Politikamız

· Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
· İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
· İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
· Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak.
· Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.

Referanslar

referans

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Eğitim düzeyi yüksek insan niteliklerine göre oluşturarak tüm kurum çalışanlarını bilgi çağının gerektirdiği yeni bilgilerle donatmak, yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmak, kişilerin kariyer hedefleri doğrultusunda gelişimini ve yükselmesini sağlamakta yardımcı olmak.

İş Alım Süreci

İşe alım sürecinin amacı, firmamızın vizyonuna, misyonuna ve kurumumuza en uygun adayları, yeteneklerine göre uygun pozisyonlara yerleştirmektir. Başvurularımız kariyer.net aracılığı ile yapılmaktadır.

Başvuru yapan adaylarla ilk önce ön görüşme yapılmasının ardından,bu görüşme sırasında adayların ilgili pozisyona olan uygunluğu kontrol edilir ve adaya pozisyon ile ilgili gerekli bilgiler verilir. Adayın ilk aşamada firmaya uygunluğunun onaylanmasının ardından onaylanırsa, aday ilgili bölümün yöneticisiyle görüşür. Burada amaç adayın vizyonunun ve gelecekten beklentilerinin firmayla örtüşüp örtüşmediğini, karşılıklı fayda sağlanıp sağlanamayacağını belirlemektir. Her iki görüşmede de olumlu bulunan adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır. İşe alınan personel İş Kanunu uyarınca iki aylık deneme süresine tabi tutulur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Semix Beton Santralleri (“Semix Beton Santralleri”) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

I) Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Semix Beton Santralleri Bağlı Şirketleri: Semix Beton Santralleri hakim hissedarı tarafından kontrol edilmekte olan diğer şirketlerdir.

II) Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Semix Beton Santralleri, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sağlamak ve iyileştirmek

Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak

Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek

Bu temel amaçlar ile ilgili olarak;

Abone portföyümüzü yönetmek

Her türlü araçla iletişim kurmak

Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak

Web sitesi ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek

Uygulama/aplikasyon geliştirmek ve yönetmek

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak

Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek

KVKK’da belirtilen diğer amaçlar

III) Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin Semix Beton Santralleri ile paylaştığı Kişisel Veriler Semix Bağlı Şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.

Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

IV) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır.

İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

V) İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verisi Semix Beton Santralleritarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında (VI) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Semix Beton Santralleri’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

a) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel Veri leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,

c) Kişisel Veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,

f) Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,

g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,

h) İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

VI) İletişim Bilgileri

Semix Beton Santralleri

Macun Mah. 185. Sok. No:3, 06105 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE

E-Mail: semix@semix.biz

Telefon: +90 312 397 57 86

Sayfayı Paylaş