Haberler

Semix Blog

Beton Standartları

blog-standartlarTS EN 206
Beton- Özellik, performans, imalat ve uygunluk
TS EN 480-5
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – Bölüm 5: Kılcal su emme tayini
TS EN 991
Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Önyapımlı bileşenlerin boyutlarının tayini
TS EN 13579
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Hidrofobik emprenye için kurutma deneyi
TS EN 12504-4 (İngilizce Metin)
Beton deneyleri – Bölüm 4: Ultrases geçiş hızının tayini
TS EN 12618-2 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 2: Enjeksiyon mamullerinin ısıl çevrime tâbi tutularak veya tutulmaksızın adezyonunun tayini – Adezyonun bağ çekme dayanımı ile tayini
TS EN 13687-1 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Isıl uygunluğun tayini-Bölüm 1: Buz çözücü tuz içinde donma-Çözülme deneyi
TS EN 13395-1
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 1: Tiksotropik harçların yayılma tayini deneyi
TS EN 13057 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney metotları-Kılcal su emmeye direncin tayini
TS EN 13395-1 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-İşlenebilirliğin tayini-Bölüm 1: Su iten harçların akıcılık tayin deneyi
TS EN 13057
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Kılcal su emmeye direncin tayini
TS EN 12390-4
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 4: Basınç dayanımı – Deney makinelerının özellikleri
TS EN 12617-4 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney metotları-Bölüm 4: Büzülme ve genleşmenin tayini
TS EN 13687-3
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 3: Buz çözücü tuz etkisi olmaksızın ısıl çevrimler
TS EN 13579 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma vetamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Hidrofobik emprenye için kurutma deneyi
TS EN 13687-4 (İngilizce Metin)
Beton yapılar koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Isıl uygunluğun tayini bölüm 4: Kuru
TS EN 14498 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Havada kurutma ve su içerisinde tutma çevrimleri sonunda hacim ve kütle değişimleri
TS EN 772-14 (İngilizce Metin)
Kağir birimler-Deney metotları-Bölüm 14: Beton ve suni tas kagir birimlerin rutubet hareketinin tayini
TS EN 13687-4
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 4: Kuru ortamlarda ısıl çevrimler
TS EN 13733
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Yapıda kullanılan yapıştırma maddelerinin dayanıklılığının tayini
TS EN 1504-8 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 8: Kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi
TS EN 450-2 (İngilizce Metin)
Uçucu kül – Betonda kullanım için – Bölüm 2
TS EN 1766
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Deneylerde kullanılacak referans betonlar
TS EN 1170-6
Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 6: Suya daldırma yoluyla su emme ve kuru yoğunluk tayini
TS EN 13733 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Yapısal yapıştırma malzemelerinin dayanıklılığının tayini
TS EN 13395-3 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları, işlenebilirliğin tayini-Bölüm 3: Tamir betonunun akıcılığı için deney
TS EN 1169
Önyapımlı beton mamuller- Cam elyaf takviyeli çimentoların (ctç) fabrika imalat kontrolü için genel kurallar
TS EN 13687-2 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Isıl uygunluğun tayini-Bölüm 2-Şiddetli yağış tekrarları (ısıl şok)
TS EN 13529 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Şiddetli kimyasal etkilere direnç
TS EN 13877-3 (İngilizce Metin)
Beton kaplamalar – Bölüm 3: Beton kaplamalarda kullanılan çiviler – Özellikler
TS EN 1355
Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Basınç altında sünme tayini
TS EN 480-12
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 12: Alkali muhtevasının tayini
TS EN 1504-3 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi- Bölüm 3: Yapısal ve yapısal olmayan tamir
TS EN 772-14
Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 14: Beton ve sun’î taş kâgir birimlerin rutubet hareketinin tayini
TS EN 13395-3
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 3: Tamir betonunda yayılma tayini deneyi
TS EN 1877-2
Beton yapılar – Koruma ve tamir ürün ve sistemleri – Deney metotları – Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar bölüm 2: Toplam bazlık sayısı kullanılarak amin fonksiyonların tayini
TS EN 14497 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metodu – Filtrasyon kararlılığının tayini stability
TS EN 1992-1-1
Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 2)
TS EN 678
Gaz ve köpük beton-Kuru yoğunluk tayini
TS EN 13687-5 (İngilizce Metin)
Betonyapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney metotları-Isıl uygunluğun tayini-Bölüm 5: Isı şoklarına direnç
TS EN 1504-2 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
TS EN 1994-1-1
Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 4)
TS EN 12504-3 (İngilizce Metin)
Yapılarda beton deneyleri – Bölüm 3: Çekip çıkarma yükünün tayini
TS EN 13687-3 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Isıl uygunluğuntayini-Bölüm 3: Buz çözücü tuz etkisi olmadan ısıl döngü
TS EN 13395-4
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 4: Tavanlarda kullanılan tamir harçlarının uygulanması
TS EN 1771 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjekte edilebilirlik tayini ve yarma deneyi
TS EN 1992-3 (İngilizce Metin)
Eurocode 2: Beton yapıların tasarımı – Bölüm 3: Beton temeller
TS EN 14406 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Genleşme oranı tayini ve genleşmenin değerlendirilmesi
TS EN 12614 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Polimerlerin cam geçiş ısısının tayini
TS EN 1504-6 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması
TS EN 13412 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney Yöntemleri -Basınçta elastiklik modülünün tayini
TS EN 12151 (İngilizce Metin)
Beton ve harç hazırlama makina ve tesisleri – Güvenlik kuralları
TS EN 1504-10 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 10: Mamul ve sistemlerin yerinde uygulanması ve bu işlemlerde kalite kontrolü
TS 3323
Beton – Basınç deney numunelerinin hazırlanması, hızlandırılmış küre tabi tutulması ve deneyleri
TS 436 EN 1340/AC
Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1877-1
Beton yapılar – Korunma ve tamir ürün ve sistemleri – Deney metotları – Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar bölüm 1: Epoksi eşdeğerlerinin tayini
TS EN 12618-3 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 3: Enjeksiyon mamullerinin ısıl çevrime tâbi tutularak veya tutulmaksızın adezyonunun tayini – Eğimli kesme metodu
TS EN 12637-1 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjeksiyon mamullerinin uyumluluğu – Bölüm 1: Betonla uyumluluk
TS EN 1521
Hafif agregalı gözenekli betonun eğilmede çekme dayınımının tayini
TS EN 934-1 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 1: Genel gerekler
TS EN 12617-2 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 2: Polimer bağlayıcılı çatlak enjeksiyon mamullerinin büzülmesi: Hacimsel büzülme
TS EN 14488-4+A1 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 4: Karotlarda direkt çekme yoluyla bağ dayanımının tayini
TS EN 12350-5 (İngilizce Metin)
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 5: Yayılma tablası deneyi
TS EN 12189
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapıda kullanılan yapıştırma maddelerinin işlenebilme (kullanılabilme) süresinin tayini
TS EN 13687-2
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 2: Yüksek sıcaklık farkıyla birlikte yağmur etkisi (ısıl şok)
TS EN 13978-1 (İngilizce Metin)
Ön dökümlü beton mamuller – Ön dökümlü beton garajlar – Bölüm 1: Yekpare veya oda boyutlarında parçalarla oluşturulan garajlar
TS EN 1504-10/AC (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 10: Mamul ve sistemlerin yerinde uygulanması ve bu işlemlerde kalite kontrolü
TS EN 13791 (İngilizce Metin)
Yapılar ve öndökümlü beton bileşenlerde yerinde basınç dayanımı tayini
TS EN 12390-6
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini
TS EN 13395-4 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-İşlenebilirliğin tayini-Bölüm 4: Üst yüzeyde kullanılantamir harçlarının uygulaması
TS EN 13395-2 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-İşlenebilirliğin tayini-Bölüm 2: Serbest ve harcın akıcılığı tayin deneyi
TS EN 1992-1-2 (İngilizce Metin)
Eurocode 2: Beton yapıların projelendirmesi – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yapısal yangın projelendirmesi
TS EN 1062-7 (İngilizce Metin)
Boyalar ve vernikler-Beton ve kagir dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri-Bölüm 7: Çatlak örtme özelliğinin tayini
TS EN 13230-1
Demiryolu uygulamaları – Demiryolu – Beton traversler ve mesnetler – bölüm 1: Genel kurallar
Direktif:2008/57/EC
TS EN 15361 (İngilizce Metin)
Gazbetondan yapılmış donatılı önyapımlı bileşenler – Korozyondan koruma kaplamasının, enine doğrultudaki ankraj çubuklarının ankraj kapasitesine etkisinin tayini
TS EN 1739 (İngilizce Metin)
Gazbeton veya gözenekli hafif betondan yapılmış önyapımlı bileşenler – Bileşenler arasındaki derzlerle derz düzlemindeki kuvvetlere karşı kayma dayanımının tayini
TS EN 1994-2/AC (İngilizce Metin)
Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 2: Genel kurallar ve köprülere uygulanacak kurallar (eurocode 4)
TS CEN/TR 15840 (İngilizce Metin)
Betonda kullanılan uçucu külün uygunluk değerlendirmesi – EN 450-2’nin uygulanması için kılavuz
TS EN 13877-2 (İngilizce Metin)
Beton kaplamalar – Bölm 2: Beton kaplamalar için gerekli işlevsel özellikler
TS EN 13108-1 (İngilizce Metin)
Bitümlü karışımlar- Malzeme özellikleri-Bölüm 1: Beton asfalt
TS EN 1062-3 (İngilizce Metin)
Boyalar ve vernikler – Dış kagir ve beton yapılar için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri – Bölüm 3: Sıvı su geçirgenliği tayini
TS EN 12350-1 (İngilizce Metin)
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 1: Numune alma
TS EN 12350-4 (İngilizce Metin)
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 4: Sıkıştırılabilme derecesi
TS EN 12390-7 (İngilizce Metin)
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 7: Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
TS EN 12629-4+A1
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – güvenlik – Bölüm 4: Beton kiremit imal eden makinalar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12350-11 (İngilizce Metin)
Taze beton deneyleri bölüm 11: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-Elemede ayrışma deneyi
TS EN ISO 15630-1 (İngilizce Metin)
Çelik – Betonarme ve ön gerilmeli beton için – Deney metotları – Bölüm 1: Donatı çubukları, halatı ve teli
TS EN 14117 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Çimento esaslı enjeksiyon mamullerinin akıcılığının (viskozitesinin) tayini
TS EN 13108-2/AC
Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 2: Çok ince tabakalar için asfalt betonu
Direktif:89/106/EEC
TS EN 771-3 (İngilizce Metin)
Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 3: Beton kâgir birimler (yoğun ve hafif agregalı)
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1858+A1 (İngilizce Metin)
Bacalar – Bileşenler – Beton baca blokları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 490 (İngilizce Metin)
Beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları – Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için – Mamul özellikleri
Direktif:89/106/EEC
TS EN 14845-2 (İngilizce Metin)
Lifler – Betonda kullanım için – Deney metotları – Bölüm 2: Betona etki
TS EN 13108-1/AC (İngilizce Metin)
Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri -Bölüm 1: Asfalt betonu
TSE CEN/TR 15728 (İngilizce Metin)
Öndökümlü betonlar- Elemanlar- Elemanların kaldırılması ve taşınması için kullanılacak ara parçaların tasarımı ve kullanımı.
TS EN 13108-1
Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri -Bölüm 1: Asfalt betonu
Direktif:89/106/EEC
TS EN 12390-8 (İngilizce Metin)
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 8: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini
TS EN 12629-3+A1 (İngilizce Metin)
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 3: Kayar ve döner tablalı makinalar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12390-3:2009/AC (İngilizce Metin)
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
TS EN 1504-4 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 4: Yapısal bağ
TS EN 12629-1+A1
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imâl eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 12350-9 (İngilizce Metin)
Taze beton deneyleri bölüm 9: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-V hunisi deneyi
TS EN 1504-9
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 9: Mamuller ve sistemlerin kullanımı için genel prensipler
TS EN 771-3
Kâgir birimler – Özellikler – bölüm 3: Beton kâgir birimler (yoğun ve hafif agregalı)
TS EN 480-8:2012(EN) (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için- Deney metotları- Bölüm 8: Katı madde muhtevası tayini
TS EN 14992+A1 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Duvar elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1504-8
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 8: Kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi
TS EN 12151
Beton ve harç hazırlama makinaları ve tesisleri – Güvenlik kuralları
TS EN 12350-3
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 3: Vebe deneyi
TS EN 12504-1 (İngilizce Metin)
Beton- Yapıda beton deneyleri- Bölüm 1: Karot numuneler- Karot alma, muayene ve basınç dayanımının tayini
TS EN 1504-9 (İngilizce Metin)
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 9:Ürünlerin ve sistemlerin kullanımı için genel prensipler
TS EN 480-2 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için- Deney metotları- Bölüm 2: Priz süresinin tayini
TS EN 60745-2-12 (İngilizce Metin)
Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler – Güvenlik – Beton vibratörleri için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12390-5 (İngilizce Metin)
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 5: Deney numunelerinde eğilme dayanımının tayini
TS EN 480-10 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney yöntemleri – Bölüm 10: Suda çözünebilir klorür muhtevası tayini
TS EN 14991 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Temel elemanları
TS EN 1994-1-1/AC (İngilizce Metin)
Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalar için kurallar (eurocode 4)
TS EN 12629-7+A1 (İngilizce Metin)
Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 7 : Seri üretilen ön gerilmeli mamuller için sabit ve hareketli donanımlar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12390-3/AC
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
TS EN 12504-4
Beton deneyleri – Bölüm 4: Ultrasonik atımlı dalga hızının tayini
TS EN 15050:2007+A1
Öndökümlü beton mamuller – Köprü elemanları
TS EN 15037-1 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 1: Kirişler
TS EN 12629-5-1+A1 (İngilizce Metin)
Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar-Güvenlik-Bölüm 5-1:Dikey eksenli boru üretim makinaları
Direktif:2006/42/EC
TS EN ISO 15630-1
Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney yöntemleri – bölüm 1: Donatı çubukları, halatı ve teli
TS 2518
Sertleşmiş betonda Portland çimentosu dozajının tayini için deney yöntemi
TS EN 12617-4
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney yöntemleri – Bölüm 4: Büzülme ve genleşmenin tayini
TSE CEN/TR 16443:2013 (İngilizce Metin)
EN 450-1:2005 + A1 revizyonu için tarihçe: 2007 – Beton için Uçucu kül
TS EN 1992-1-1 (İngilizce Metin)
Eurocode 2: Beton yapıların projelendirmesi – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları
TS 2824 EN 1338/AC
Zemin döşemesi için beton kaplama blokları – Gerekli şartlar ve deney metotları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 480-14 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – Bölüm 14: Donatı çeliğinin korozyona duyarlılığı üzerindeki etkinin potensiyostatik elektrokimyasal deney yoluyla tayini
TS EN 12350-7
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 7: Hava muhtevasının tayini – Basınç yöntemleri
TS EN 12390-5
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 5: Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini
TS EN 13263-1+A1 (İngilizce Metin)
Silis dumanı – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
TS EN 12350-11
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 11: Kendiliğinden yerleşen beton – Elekte ayrışma deneyi
TSE CEN/TR 15177 (İngilizce Metin)
Betonun donma çözülme direncinin tayini- Yapısal iç hasar
TS 407
Beton mamuller – Döşeme sistemleri – statik çalışmaya katılmayan asmolen hafif beton blok
TS EN 12350-2 (İngilizce Metin)
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi
TS EN 12350-3 (İngilizce Metin)
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 3: Vebe deneyi
TS EN 12350-12
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 12: Kendiliğinden yerleşen beton – J halkası deneyi
TS EN 1536:2010 (İngilizce Metin)
Özel jeoteknik uygulamalar delme (fore)- Kazıklar- (yerinde dökme betonarme kazıklar)
TS EN 12839 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller-Çit elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15050:2007+A1:2012(EN) (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Köprü elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 14843
Öndökümlü beton mamuller – Merdivenler
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15422 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Harç ve betonlarda kullanılan cam elyaf takviye malzemesine ait özellikler
TS EN 12350-7 (İngilizce Metin)
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 7: Hava içeriğinin tayini – Basınç yöntemi
TSE K 108
Asmolen bloklar- Gazbetondan imal edilmiş
TS EN 12629-6+A1:2010 (İngilizce Metin)
Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 6 :Ön dökümlü ve takviyeli mamulleirn üretiminde kullanılan sabit ve hareketli donanımlar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 15037-5 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – bölüm 5: Basit kalıp için hafif bloklar
TS 13508
Olgunluk yöntemi ile beton dayanımının tahmini
TS EN 12504-3
Yapılarda beton deneyleri – Bölüm 3: Çekip çıkarma yükünün tayini
TS EN 15304 (İngilizce Metin)
Gaz beton – Donma çözülme etkisine direncin tayini
TS 13211
Yetkili servisler – Zemin, asfalt ve beton laboratuvarı deney cihazları için – Kurallar
TS EN 13224:2011 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 480-15:2013 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Deney metotları-Bölüm 15 : Referans metot ve viskozite değiştirici katkılar test etmek için yöntem
TS EN 12350-2
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi
TS EN 14695 (İngilizce Metin)
Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Beton köprü tabliyeleri ve trafiğe açık diğer beton alanlar için takviyeli bitüm levhalar – Tarifler ve özellikler
Direktif:89/106/EEC
TS EN 12504-2 (İngilizce Metin)
Yapılarda beton deneyi – Bölüm 2: Tahribatsız muayene – Geri tepme sayısının belirlenmesi
TS EN 12350-8 (İngilizce Metin)
Taze beton deneyleri bölüm 8: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-Yayılma deneyi
TS EN 12629-5-3+A1 (İngilizce Metin)
Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 5-3 :Ön gerilmeli boru üretim makinaları
Direktif:2006/42/EC
TS 13543
Betonarme yapılara uygulanabilecek tahribatsız muayene (ndt) yöntemleri
TS 13586
Mevcut betonarme binaların dayanım değerlendirmesi
TS EN 12629-2+A1
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imâl eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 2: Blok imal eden makinalar
TS 7847
Boyalar ve sıvalar – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri
TS EN ISO 12696 (İngilizce Metin)
Beton içindeki çeliğin katodik koruması
TS EN 12001 (İngilizce Metin)
Beton ve harç için taşıma, püskürtme ve yerleştirme makinaları – Güvenlik kuralları
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12390-6 (İngilizce Metin)
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini
TS EN 12629-2+A1 (İngilizce Metin)
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 2: Blok imal eden makinalar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 450-1 (İngilizce Metin)
Uçucu kül – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriterleri
Direktif:89/106/EEC
TS EN 12390-1 (İngilizce Metin)
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 1: Deney numunesi ve kalıplarının şekil, boyut ve diğer özellikleri
TS EN 1338/AC (İngilizce Metin)
Zemin döşemesi için beton kaplama blokları – Gerekli şartlar ve deney metotları
TS EN 12390-2 (İngilizce Metin)
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 2: Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması
TS EN 14844:2006+A2:2011(EN) (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Kutu menfezler
Direktif:89/106/EEC
TS EN 13412
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney yöntemleri – Basınçta elastiklik modülünün tayini
TS EN 15544 (İngilizce Metin)
One off kachelgrundöfen/putzgrundöfen (tuğla/beton sobalar)- Boyutlandırma
TS EN 771-4 (İngilizce Metin)
Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler
Direktif:89/106/EEC
TS 13519
Alkali silika reaksiyonu nedeniyle betonda oluşan boy değişiminin tayin edilmesi
TS EN 12649 (İngilizce Metin)
Beton sıkıştırma ve düzleme makinaları-Güvenlik
Direktif:2006/42/EC
TS 13537
Sertleşmiş betonun batma direncinin tayini için deney yöntemi
TS 13539
Darbe-Yankı yöntemi kullanarak beton tabaka kalınlığı ve p-Dalgası hızının ölçümü için standard deney yöntemi.
TS EN 13225 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Yapısal çubuk elemanlar
TS EN 934-4 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 4: Öngerme çeliği için şerbet katkıları- Tarifler, özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
TS EN 1168+A3 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Boşluklu döşeme elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS 13540
Beton içindeki korumasız donatı çeliğinin korozyon potansiyeli için standard deney yöntemi
TS EN ISO 15630-3
Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney yöntemleri – bölüm 3: Öngerme çeliği
TS EN 12602:2008+A1 (İngilizce Metin)
Önyapımlı donatılı gazbeton yapı elemanları
TS EN 12794+A1/AC
Öndökümlü beton mamuller – Temel kazıkları
Direktif:89/106/EEC
TSE CEN/TR 15840
Betonda kullanılan uçucu külün uygunluk değerlendirmesi – EN 450-2’nin uygulanması için kılavuz
TS EN 13230-1 (İngilizce Metin)
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 1: Genel kurallar
Direktif:2008/57/EC
TS EN 771-4
Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler
TS EN 13863-4 (İngilizce Metin)
Beton kaplamalar – Bölüm 4: Deney metotları – Beton kaplamaların çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncinin tayini
TS 13546
Yapılarda beton deneyleri – Elektromanyetik beton örtü kalınlığı ölçerlerin kullanımı
TS EN 934-3+A1 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 3: Kagir harcı için kimyasal katkılar – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
Direktif:89/106/EEC
TS EN 480-1
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney yöntemleri – Bölüm 1: Deneyler için şahit beton ve şahit harç
TS EN ISO 15630-2
Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney yöntemleri – Bölüm 2: Kaynaklı hasır çelikler
TS EN 491 (İngilizce Metin)
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları-Deney metotları
TS EN 13481-2 (İngilizce Metin)
Demiryolu uygulamaları – Demiryolu – Bağlantı sistemleri için performans özellikleri – Bölüm 2: Beton traversler için bağlantı sistemleri
TS 407/T1
Beton mamuller – Döşeme sistemleri – Statik çalışmaya katılmayan asmolen hafif beton blok
TS EN 13369 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Genel kurallar
TS EN 1504-5:2013 (İngilizce Metin)
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 5: Beton enjeksiyonu
TS 3262
Betonda aşınma direncinin kum püskürtme yolu ile tayini için deney yöntemi
TS 13567
Yapıdaki betonun gözle muayenesi için uygulama kılavuzu
TS EN ISO 15630-3 (İngilizce Metin)
Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney metotları – Bölüm 3: Öngerme çeliği
TS EN 772-11
Kâgir birimler – Deney yöntemleri – Bölüm 11: Betondan, gazbetondan, yapay ve doğal taştan yapılmış kâgir birimlerde kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini
TS 3440
Betona zararlı etkileri olan su, zemin ve gazların değerlendirilmesi – Prensipler, sınır değerler, su ile zemin numunelerinin alınması ve analizleri
TS 3455
Betonda geçirgenlik katsayısı tayin yöntemi
TS EN 934-2+A1 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 2: Beton kimyasal katkıları – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
Direktif:89/106/EEC
TS EN 13877-1 (İngilizce Metin)
Beton kaplamalar – Bölüm 1: Malzemeler
TS 436 EN 1340
Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1504-7 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 7: Donatının korozyondan korunması
TS EN 14843 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Merdivenler
TS 821 EN 1916/AC
Beton borular ve bağlantı parçaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı
Direktif:89/106/EEC
TS EN 12350-6 (İngilizce Metin)
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 6: Yoğunluk
TS EN 14630
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney yöntemleri – Sertleşmiş betonda karbonatlaşma derinliğinin fenolftaleyn yöntemi ile tayini
TS EN 13596 (İngilizce Metin)
Su yalıtımı için esnek levhalar-Köprü tabliye betonları ve trafiğe açık diğer beton yüzeylerin suya karşı yalıtılması – Bağ dayanımının tayini
TS EN 15037-4:2010+A1 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – bölüm 4: Genleştirilmiş polistiren (eps) bloklar
TSE K 12
Pvc esaslı beton ve betonarme kalıp elemanları
TS 25/T1
Doğal puzolan (tras)-Çimento ve betonda kullanılan-Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
TS 25
Doğal puzolan (tras)-Çimento ve betonda kullanılan-Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
TS EN 40-4 (İngilizce Metin)
Aydınlatma direkleri-Bölüm 4- Betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri- Gerekler
Direktif:89/106/EEC
TS EN 40-4/AC (İngilizce Metin)
Aydınlatma direkleri-Bölüm 4-Betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri- Gerekler
Direktif:89/106/EEC
TS 436 EN 1340/T1
Zemin döşemesi için beton bordür taşları- Gerekli şartlar ve deney metotları
TS 436 EN 1340/T2
Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları
TS EN 450-2
Uçucu kül – Betonda kullanılan – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi
TS EN 480-14
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 14: Donatı çeliğinin korozyona karşı hassasiyeti üzerine katkının etkisinin tayini – Potansiyostatik elektrokimyasal deney
TS EN 480-2
Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Deney metotları-Bölüm 2: Priz süresi tayini
TS EN 480-6
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 6: Kızıl ötesi analiz
TS EN 480-11
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 11: Sertleşmiş betonda hava boşluğu özelliklerinin tayini
TS EN 480-4
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 4: Betonda terleme miktarının tayini
TS EN 480-13:2009+A1:2011 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney yöntemleri – Bölüm 13: Harç kimyasal katkılarının deneyleri için referans kagir harcı
TS EN 480-1:2006+A1:2011 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Deney metotları-Bölüm 1: Deneyler için şahit beton ve şahit harç
TS EN 480-13+A1
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney yöntemleri – Bölüm 13: Harç kimyasal katkılarının deneyleri için referans kagir harcı
TS 500
Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları
TS 500/T1
Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları
TS 500/T2
Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları
TS EN 639
Basınçlı beton borular-Birleşim ve birleşim özel parçaları- Genel kurallar
TS EN 641
Betonarme borular-Basınçlı-Çelik gömlekli tip-Birleşimler ve birleşim özel parçaları
TS EN 679
Gazbeton – Basınç dayanımı tayini
TS EN 680 (İngilizce Metin)
Gaz beton-Kuruma büzülmesi tayini
TS 708
Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği
TS EN 772-2
Kagir birimler- Deney metotları- Bölüm 2: Beton kagir birimlerin boşluk alanı yüzdesinin tayini (kâğıtta iz çıkarma metodu ile)
TS EN 772-10
Kagir birimler- Deney metotları- Bölüm 10: Kireç kumtaşı ve gazbeton birimlerde rutubet muhtevası tayini
TS EN 772-15
Kagir birimler- Deney metotları- Bölüm 15:Gazbeton kagir birimlerde su buharı geçirgenliğinin tayini
TS EN 772-11:2011 (İngilizce Metin)
Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 11: Betondan, yapay ve doğal taştan yapılmış kâgir birimlerde kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini
TS EN 772-6
Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 6: Beton kâgir birimlerin eğilmede çekme dayanımının tayini
TS 802
Beton karışım tasarımı hesap esasları
TS 821 EN 1916
Beton borular ve bağlantı parçaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı
Direktif:89/106/EEC
TS EN 934-6
Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 6: Numune alma, uygunluk kontrolü ve uygunluk değerlendirmesi
TS EN 934-4
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 4: Öngerme tendonları için şerbette kullanılan kimyasal katkılar – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
Direktif:89/106/EEC
TS EN 934-6/A1 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 6: Numune alma, uygunluk kontrolü ve uygunluk değerlendirmesi
TS EN 934-5 (İngilizce Metin)
Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 5: Püskürtülmüş beton katkıları- Tarifler ve özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
Direktif:89/106/EEC
TS EN 934-1
Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – bölüm 1: Katkılara ait ortak gerekler
TS EN 989
Gaz beton-Donatı çubuklarının aderans davranışının sıyırma deneyi ile tayini
TS EN 990
Gaz beton ve gözenekli hafif beton – donatının korozyon korumasının doğrulanması – Deney metotları
TS EN 992
Hafif agregalı gözenekli beton-Kuru yoğunluk tayini
TS EN 1008
Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları
TS 1034
Civatalar-Taş ve beton için-Metrik vidalı
TS EN 1062-1
Boyalar ve vernikler – Kâgir ve beton dış cepheler için kaplama malzemeleri ve sistemleri – Bölüm 1: Sınıflandırma
TS EN 1062-3
Boyalar ve vernikler – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri – Bölüm 3: Su geçirgenliğinin tayini
TS EN 1062-11/AC (İngilizce Metin)
Boyalar ve vernikler-Beton ve kagir dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri-Bölüm 11:Deney öncesi şartlandırma metotları
TS EN 1062-6
Boyalar ve vernikler – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri – Bölüm 6: Karbondioksit geçirgenliğinin tayini
TS EN 1062-7
Boyalar ve vernikler – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri – Bölüm 7: Çatlak örtme özelliğinin tayini
TS EN 1062-11 (İngilizce Metin)
Boyalar ve vernikler-Beton ve kagir dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri-Bölüm 11:Deney öncesi şartlandırma metotları
TS 1114 EN 13055-1
Hafif agregalar – Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1170-1
Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 1: Matriks kıvamının ölçülmesi, “slamp deneyi” metodu
TS EN 1170-2
Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 2: Taze ctç’de lif içeriğinin ölçülmesi “yıkama deneyi
TS EN 1170-3
Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 3: Püskürtme ctç’nin lif içeriğinin ölçülmesi
TS EN 1170-4
Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 4: Eğilme dayanımı tayini “basit eğilme deneyi” metodu
TS EN 1170-5
Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 5: Eğilme dayanımı tayini “tam eğilme deneyi” metodu
TS EN 1170-7
Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 7: Rutubet nedeniyle en büyük boyutsal değişimlerin ölçülmesi
TS 1247
Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (normal hava koşullarında)
TS 1248
Betonun hazırlanması, dökümü ve bakım kuralları – Anormal hava şartlarında
TS EN 1323 (İngilizce Metin)
Karolar için yapıştırıcılar – Deneyler için beton parçalar
TS EN 1339
Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekler ve deney metotları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1339/T1
Zemin döşemesi için beton kaplama pâkaları- Gerekler ve deney metotları
TS EN 1339/AC
Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekler ve deney metotları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1339 /T2
Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekler ve deney metotları
TS EN 1351
Gaz beton-Eğilmede çekme dayanımı tayini
TS EN 1352
Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Basınç altında statik elastisite modülü tayini
TS EN 1353
Gaz beton-Rutubet muhtevası tayini
TS EN 1354
Gözenekli hafif beton – Basınç dayanımının tayini
TS EN 1356
Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Önyapımlı donatılı bileşenlerin yanal yükler altında performans deneyi
TS EN 1504-7
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 7: Donatının korozyona karşı korunması
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1504-2
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1504-4
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 4: Yapısal bağ
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1504-1
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 1: Tarifler
TS EN 1504-10
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 10: Mamullerin ve sistemlerin şantiyede uygulanması ve işlerin kalite kontrolü
TS EN 1504-10/AC
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 10: Mamullerin ve sistemlerin şantiyede uygulanması ve işlerin kalite kontrolü
TS EN 1504-3
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 3: Yapısal olan ve yapısal olmayan tamir
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1504-6
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1520:2011 (İngilizce Metin)
Yapısal olan veya yapısal olmayan donatılı gözenekli hafif betondan mamul ön yapımlı betonarme bileşenler
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1542
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapışma dayanımının çekip koparma metoduyla tayini
TS EN 1543
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Polimerlerde çekme dayanım artışının tayini
TS EN 1544 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Denet metotları – Donatı çubuğunun ankrajlanması için kullanılan sentetik reçine mamuller (pc) – Sürekli çekme yükü etkisinde sünmenin tayini
TS EN 1737
Gazbeton ve hafif agregalı gözenekli betondan yapılmış önyapımlı bileşenler- Hasır ve kafes donatıların kaynaklı bileşim yerlerinde kayma dayanımı tayini-
TS EN 1738
Gaz betondan yapılmış donatılı bileşenler- Donatıdaki gerilmelerin yüksüz durumda tayini
TS EN 1739
Gazbetondan veya hafif agregalı, gözenekli betondan yapılmış önyapımlı bileşenler – Bileşenler arasındaki derzlerde, derz düzlemindeki kuvvetlere karşı kayma dayanımının tayini
TS EN 1740
Gazbeton veya hafif agregalı gözenekli betondan yapılmış önyapımlı donatılı bileşenler- Hakim şeklinde boyuna doğrultuda yüklere maruz bileşenlerde (düşey bileşenler) performans deneyi
TS EN 1741
Gazbeton veya hafif agregalı gözenekli betondan yapılmış önyapımlı bileşenler- Bileşenler arasındaki derzlerde düzlem dışı kuvvetlere karşı kayma dayanımının tayini
TS EN 1742
Gazbeton veya hafif agregalı gözenekli betondan yapılmış önyapımlı bileşenler- Çok tabakalı bileşenlerin farklı tabakaları arasındaki kayma dayanımının tayini
TS EN 1767
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Kızıl ötesi ışık için analiz
TS EN 1770
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Isı genleşme katsayısının tayini
TS EN 1771/AC (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjekte edilebilirlik tayini ve yarma deneyi
TS EN 1799
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapıda kullanılan yapıştırma maddelerinin beton yüzeyine uygulanabilirliğinin ölçülmesi için deneyler
TS EN 1857 (İngilizce Metin)
Bacalar – Bileşenler – Beton baca astarları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1881 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Denet metotları – Ankraj mamulleri için çekip çıkarma deney metodu
TS 1899 EN 640
Basınçlı borular-Birleşim ve birleşim özel parçaları-Betonarme ve tel hasır donatılı-Gömleksiz
TS 1907
Beton bilezikler yağmur suyu ızgara bacaları için
TS 1907/T1
Beton bilezikler yağmur suyu ızgara bacaları için
TS EN 1917/AC
Beton muayene bacaları ve odaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1917
Beton muayene bacaları ve odaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı
Direktif:89/106/EEC
TS EN 1992-1-1/AC
Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 2)
TS EN 1992-2 (İngilizce Metin)
Eurocode 2: Beton yapıların projelendirilmesi – Bölüm 2: Beton köprüler
TS EN 1992-1-2
Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yapısal yangın tasarımı (eurocode 2)
TS EN 1992-1-1:2004/AC:2010 (İngilizce Metin)
Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 2)
TS EN 1992-1-2/AC (İngilizce Metin)
Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yapısal yangın tasarımı (eurocode 2)
TS EN 1992-2/AC (İngilizce Metin)
Beton yapıların tasarımı – Bölüm 2: Beton köprüler – Tasarım ve detaylandırma kuralları (eurocode 2)
TS EN 1994-2 (İngilizce Metin)
Eurocode 4: Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 2: Genel kurallar ve köprüler için kurallar
TS EN 1994-1-2/AC (İngilizce Metin)
Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yapısal yangın tasarımı (eurocode 4)
TS EN 1994-1-1/AC
Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 4)
TS 2511
Taşıyıcı hafif betonların karışım hesap esasları
TS 2824 EN 1338
Zemin döşemesi için beton kaplama blokları – Gerekli şartlar ve deney metotları
Direktif:89/106/EEC
TS 2824 EN 1338/T1
Zemin döşemesi için beton kaplama blokları- Gerekli şartlar ve deney metotları
TS 2987
Betonda priz süresinin penetrasyon direncinin ölçülmesi yöntemi ile tayini
TS 3233
Öngerilmeli beton yapıların hesap ve yapım kuralları
TS 3233/T1
Öngerilmeli beton yapıların hesap ve yapım kuralları
TS 3234
Bimsbeton yapım kuralları, karışım hesabı ve deney metotları
TS 3234/T1
Bimsbeton yapım kuralları, karışım hesabı ve deney metotları
TS 3261
Taze betonda hava miktarının hacim metodu ile tayini
TS 3322
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Çimento harcı ve beton numunelerde boy değişiminin tayini
TS ISO 1920-8:2009 (İngilizce Metin)
Beton deneyleri – Bölüm 8: Şantiyede veya laboratuvarda hazırlanan numuneler için betonun kuruma büzülmesinin tayini
TS 3454
Basınç altında betonda sünme tayin metodu
TS 3502
Betonda statik elastisite modülü ve poisson oranı tayini
TS 3505
Önyapımlı betonarme kanalet eyerleri
TS 3505/T1
Önyapımlı betonarme kanalet eyerleri
TS 3523
Beton agregalarının yüzey nemi oranının tayini
TS 3528
Agrega – Betonda kullanılan – Hafif madde tayini
TS 3529
Beton agregalarının birim ağırlıklarının tayini
TS 3531
Önyapımlı betonarme kanaletler
TS 3531/T1
Önyapımlı betonarme kanaletler
TS 3540
Önyapımlı betonarme kanalet sızdırmazlık contaları
TS 3649
Perlitli ısı yalıtımı betonu-Yapım-Uygulama kuralları ve deney metodları
TS 3683
Önyapımlı betonarme kanalet ayakları ve temel blokları
TS EN ISO 3766
Yapı resimleri – Beton takviye donatısının basitleştirilmiş gösterimi
TS 3720
Bitümlü karışımlar – Asfalt betonu – Karışım tasarımı hesap esasları – Marshall yöntemi
TS 3721
Çelik teller-Öngerilmeli, beton için
TS 3721/T1
Çelik teller – Öngerilmeli beton için
TS 3764
Beton bloklar-Maden ocakları-Yeraltı yol tahkimatında kullanılan
TS 3811
Önyapımlı betonarme kanalet, kanalet eyeri, kanalet ayağı ve temel blokları yapım kuralları
TS 4060
Denizlikler-Betondan yapılmış, hazır
TS 4063
Parapetler- Betondan yapılmış, hazır
TS 4106
Taze betonda su salma yüzdesinin tayini
TS 4203
Beton karıştırma donanımı yeterlik tayini
TS 4559
Beton çelik hasırları
TS 4559/T1
Beton çelik hasırları
TS 4559/T2
Beton çelik hasırları tadil 2
TS 4559/T3
Beton çelik hasırları
TS 4950
Beton ve betonarme kalıp tahtası- Kontrtabla, geniş yüzeyli
TS ISO 5468
Matkaplar-Sert metal uçlu-Darbeli-Beton için-Boyutlar
TS 5679
Çelik çubuklar-Öngerilmeli beton için-Alaşımlı, sıcak haddelenmiş veya sıcak haddelenmiş işlem görmüş
TS 5680
Çelik demetler (toronlar)-Öngerilmeli beton için
TS 5707 EN 642
Beton borular-Öngerilmeli-Basınçlı-Çelik gömlekli ve gömleksiz tipler-Birleşimler ve birleşim özel parçaları-Borular için öngerme çeliği özel şartlar
TS 5893 ISO 3893
Beton- Basınç dayanımına göre sınıflandırma
TS 6164
Betonarme projelerinin çizim ve tanzimi kuralları-Genel
TS 6989
Betonarme siloların hesap, yapım ve kullanım kuralları
TS 7628
Betonarme iksa-Hesap, yapım, bakım ve söküm kuralları
TS 7720
Yük taşıyıcı duvarlar ve betonarme döşemeler arasındaki yatay birleştirmeler – Mekanik laboratuvar deneyleri – Düşey yüklerin ve döşemelerden aktarılan momentlerin etkileri
TS ISO 9882
Yapıda performans standardları-Ön yapımlı beton döşemeler-Performans deneyi-Noktasal olmayan yükleme altında davranış
TS ISO 9883
Yapıda performans standardları-Ön yapımlı beton döşemeler-Performans deneyi-Noktasal yükleme altında davranış
TS 9914
Çelik kütükler -Kare kesitli (nervürlü ve düz yuvarlak beton çelik çubuklar için)
TS 9914/T1
Çelik kütükler – Kare kesitli (nervürlü ve düz yuvarlak beton çelik çubuklar için) tadil 1
TS 10202
İnşaat makinaları-Betoniyer-Elle kumandalı
TS 10325
İnşaat makinaları-Mobil beton karıştırıcılar
TS 10326
İnşaat makinaları- Vibratörler (beton sıkıştırmak için)
TS 10513
Çelik teller – Beton takviyesinde kullanılan
TS 10514
Beton – Çelik tel takviyeli – Çelik telleri betona karıştırma ve kontrol kuralları
TS 10515
Beton-Çelik tel takviyeli-Eğilme mukavemeti deney metodu
TS 10966
Sıvı kür malzemeleri-Membran oluşturan-Beton yüzeyine uygulanan
TS 10967
Beton deneyleri-Beton yüzeyine uygulanan kür maddesi-Su tutuculuk özelliği tayini
TS 10971
Lastikler-Ön şekillendirilmiş derz dolgu maddeleri-Karayollarında beton kaplamalar arası derzler için
TS 11551
Beton pompası
TS 11746
Beton kimyasal katkı maddeleri- Beton antifrizi (soğuk havada taze betonu ve harcı donmaya karşı koruyucu madde)
TS 11747
Püskürtme beton (shotcrete) yapım, uygulama ve bakım kuralları
TS 11792
İnşaat makineleri-Betoniyer-Serbest düşmeli-Motorlu
TS 12165
İnşaat makinaları-Beton santrali
TS 12165/T1
İnşaat makinaları – Beton santrali
TS EN 12188
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapıda kullanılan yapıştırma maddeleri özelliklerinin çeliğin çeliğe yapıştırılması metoduyla tayini
TS EN 12190
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Tamir harcı basınç dayanımının tayini
TS EN 12192-1 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma va tamir için mamul ve sistemler tane büyüklüğü dağılımının tayini-Bölüm 1: Ön karışımlı harçlarda kuru bileşenler için deney metodu
TS EN 12192-2
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Tane büyüklüğü dağılımının tayini- Bölüm 2: Polimer yapıştırıcı maddelerin dolguları için deney metodu
TS EN 12269-2 (İngilizce Metin)
Donatı çeliği ile gaz beton arasındaki bağ davranışının tayini – Kiriş deneyi ile – Bölüm 2: Uzun süreli deney
TS EN 12269-1
Donatı çeliği ile gazbeton arasındaki aderans davranışının “kiriş deneyi” ile tayini bölüm 1:Kısa süreli deney
TS EN 12350-1
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 1: Numune alma
TS EN 12350-6
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 6: Yoğunluk
TS EN 12350-8
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 8: Kendiliğinden yerleşen beton – Çökme yayılma deneyi
TS EN 12350-10
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 10: Kendiliğinden yerleşen beton – L kutusu deneyi
TS EN 12350-9
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 9: Kendiliğinden yerleşen beton – V hunisi deneyi
TS EN 12350-10:2010 (İngilizce Metin)
Taze beton deneyleri bölüm 10: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-L kutusu deneyi
TS EN 12350-12:2010 (İngilizce Metin)
Taze beton deneyleri bölüm 12: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-J halkası deneyi
TS EN 12350-4
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 4: Sıkıştırılabilme derecesi
TS EN 12350-5
Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 5: Yayılma tablası deneyi
TS EN 12390-3
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
TS EN 12390-7
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 7: Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
TS EN 12390-8
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – bölüm 8: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini
TS EN 12390-2
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 2: Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması
TSE CEN/TS 12390-9
Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 9: Donma çözülme direnci-Yüzeysel kabuk atma (yüzeysel yıpranma)
TS EN 12446:2011 (İngilizce Metin)
Bacalar – Bileşenler – Beton dış duvar elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 12504-1
Beton – Yapıda beton deneyleri – Bölüm 1: Karot numuneler – Karot alma, muayene ve basınç dayanımının tayini
TS EN 12614
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Polimerlerde camsı geçiş sıcaklığının tayini
TS EN 12615
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Eğilimi birleştirmede kayma dayanımının tayini
TS EN 12617-3 (İngilizce Metin)
Beton yapılar -Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney metotları-Bölüm 3: Yapısal yapıştırma malzemelerinin uygulandıktan kısa bir süre sonraki doğrusal büzülmesinin tayini
TS EN 12617-1 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 1: Yüzey koruma sistemleri (sps) ve polimerler için doğrusal büzülmenin tayini
TS EN 12618-1 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 1: Sünekliği sınırlı olan enjeksiyon mamullerinin adezyon ve uzama kapasitesi
TS 706 EN 12620+A1
Beton agregaları
TS EN 12629-3+A1
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 3: Kayar ve döner tablalı makinalar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12629-1:2000+A1:2010 (İngilizce Metin)
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar- Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12629-4:2001+A1:2010 (İngilizce Metin)
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 4: Beton kiremit imal eden makinalar
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12629-5-2+A1:2010 (İngilizce Metin)
Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 5-2 :Yatay eksenli boru üretim makinaları
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12629-5-4+A1:2010 (İngilizce Metin)
Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 5-4 : Beton boru kaplama makinaları
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12629-8+A1
Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 8: Kalsiyum silikattan (ve betondan) inşaat malzemeleri imal eden makina ve teçhizat
Direktif:2006/42/EC
TS EN 12636
Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Betonun betona yapışmasının tayini
TS EN 12637-3 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjeksiyon mamullerinin uyumluluğu – Bölüm 3: Enjeksiyon mamullerinin elâstomerler üzerindeki etkisi
TS EN 12737+A1
Öndökümlü beton mamuller – çiftlik hayvanları için zemin kaplama plakları
Direktif:89/106/EEC
TS 12786
Betonarme kalıpçısı
TS 12791
Beton asfalt serme makinası operatörü (bitümlü sıcak karışım için)
TS EN 12794+A1
Öndökümlü beton mamuller – Temel kazıkları
Direktif:89/106/EEC
TS 12815
İnşaat (betonarme) demircisi
TS EN 12843
Ön dökümlü beton mamuller – Direkler ve sütunlar
Direktif:89/106/EEC
TS 13026
Beton çelik çubukları-Kullanılmış ray ve aks çeliğinden mamul-Nervürlü
TS 13026/T1
Beton çelik çubukları-Kullanılmış ray ve aks çeliğinden mamul-Nervürlü tadil 1
TS EN 13055-1/AC (İngilizce Metin)
Hafif agregalar – Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için
Direktif:89/106/EEC
TS EN 13062 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metodu – Donatının korunması için mamullerin su itmesinin tayini
TS EN 13084-2 (İngilizce Metin)
Bacalar – Serbest duran – Bölüm 2: Beton bacalar
TS EN 13108-2
Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 2: Çok ince tabakalar için asfalt betonu
Direktif:89/106/EEC
TS EN 13108-1/AC
Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri -Bölüm 1: Asfalt betonu
Direktif:89/106/EEC
TS EN 13198 (İngilizce Metin)
Ön dökümlü beton mamuller – Şehir mobilyaları ve bahçe mamulleri
TS EN 13230-2 (İngilizce Metin)
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 2:Öngerilmeli yekpare traversler
Direktif:2008/57/EC
TS EN 13230-3 (İngilizce Metin)
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 3: Takviyelendirilmiş ikiz traversler
Direktif:2008/57/EC
TS EN 13230-4 (İngilizce Metin)
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 4: Makaslar ve kesişen demiryolları için öngerilmeli traversler
Direktif:2008/57/EC
TS EN 13230-5 (İngilizce Metin)
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 5: Özel elemanlar
TS EN 13263-2+A1 (İngilizce Metin)
Silis dumanı – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
TS EN 13263-1+A1
Silis dumanı – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
Direktif:89/106/EEC
TS 13288
Yetkili servisler – Asfalt ve/veya beton işleme makinaları için – Kurallar
TS EN 13294 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Katılaşma süresinin tayini
TS EN 13375 (İngilizce Metin)
Su yalıtımı için esnek levhalar – Beton köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton kaplamalar için su yalıtım sistemleri – Numune alma ve deney numunesi hazırlama kuralları
TS EN 13395-2
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 2: Şerbet veya harçta yayılma tayini deneyi
TS EN 13396 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Klorür iyonu girişinin ölçülmesi
TS EN 13577 (İngilizce Metin)
Beton – Kimyasal etkiler – Su içerisindeki zararlı karbon dioksitin tayini
TS EN 13578 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metodu – Taze beton ile uyumluluk
TS EN 13580 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Hidrofobik emprenyeler için su emme ve alkalilere direncin tayini
TS EN 13581 (İngilizce Metin)
Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Hidrofobik emprenye ve dilmiş betonun tuz baskısı altında donma çözülmesinden sonraki kütle kaybının tayini
TS EN 13584 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Tamir mamullerinin basınç altında sünmesinin tayini
TS EN 13653 (İngilizce Metin)
Su yalıtımı için esnek levhalar – Beton köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton kaplamalar için su yalıtımı – Kesme dayanımının tayini
TS EN 13670
Beton yapıların inşaası
TS EN 13687-5
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 5: Sıcaklık şokuna direnç
TS EN 13687-1
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 1: Buz çözücü tuz çözeltisine daldırılmış şekilde donma – Çözülme çevrimleri
TS EN 13693+A1 (İngilizce Metin)
Ön dökümlü beton mamuller – Özel çatı elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 13747+A2 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Döşeme sistemlerinde kullanılan döşeme plakaları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 13791
Basınç dayanımının yapılar ve öndökümlü beton bileşenlerde yerinde tayini
TS EN 13863-1 (İngilizce Metin)
Beton kaplamalar – Bölüm 1: Deney metodu – Beton kaplama kalınlığının tayini – Ölçme metodu
TS EN 13863-2 (İngilizce Metin)
Beton kaplamalar – Bölüm 2: Deney metodu – İki tabaka arasındaki bağ dayanımının tayini
TS EN 13863-3 (İngilizce Metin)
Beton kaplamalar – Bölüm 3: Deney metotları – Karot alma yoluyla beton kaplama kalınlığının tayini
TS EN 13877-3
Beton kaplamalar – Bölüm 3: Beton kaplamalarda kullanılan çiviler – Özellikler
Direktif:89/106/EEC
TS EN 13880-12 (İngilizce Metin)
Sıcak uygulanan bağlantı sızdırmazlık maddeleri – Bölüm 12: Yapışma deneyinde kulanılan beton deney bloklarının hazırlanması için deney yöntemi (reçete yöntemler)
TS EN 13894-2 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Dinamik yükler altında yorulmanın tayini – Bölüm 2: Sertleşme sonrasında
TS EN 13978-1
Öndökümlü beton mamuller – Öndökümlü beton garajlar – Bölüm 1: Oda boyutlarında parçalarla oluşturulan veya yekpare betonarme garajlar için gerekler
Direktif:89/106/EEC
TS EN 14068 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjeksiyonla doldurulmuş çatlakların su sızdırmazlığının yerinde tayini
TS EN 14223 (İngilizce Metin)
Su yalıtımı için esnek levhalar – Araç trafiğinin olduğu beton köprü üstleri ve diğer beton yüzeylerde su yalıtımı – Su absorpsiyonunun tayini
TS EN 14224 (İngilizce Metin)
Su yalıtımı için esnek levhalar – Araç trafiğine maruz beton köprü üstleri ve diğer beton yüzeylerde su yalıtımı – Çatlak örtme özelliğinin tayini
TS EN 14437 (İngilizce Metin)
Çatıya yerleştirilmiş kil veya beton kiremitlerin yukarı kalkmaya karşı direncinin tayini – Çatı sistemi deney metodu
TS EN 14474 (İngilizce Metin)
Ön dökümlü beton mamuller – Agraga olarak ahşap yonga kullanılan beton – Gerekli özellikler ve deney metotları
TS EN 14487-1 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk
TS EN 14487-2 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Bölüm 2: Uygulama
TS EN 14488-1 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Deneyler – Taze ve sertleşmiş betondan numune alma
TS EN 14488-2 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 2: Yeni (genç) püskürtme betonun basınç dayanımı
TS EN 14488-3 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 3: Lif takviyeli kiriş numunelerde eğilme dayanımları (ilk çatlak, nihai ve artık eğilme dayanımları)
TS EN 14488-5 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 5: Lif takviyeli plâk numunelerde enerji yutma kapasitesinin tayini
TS EN 14488-6 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 6: Taban üzerindeki beton kalınlığı
TS EN 14488-7 (İngilizce Metin)
Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 7: Lif takviyeli betonda lif içeriği
TS EN 14497/AC (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metodu – Filtrasyon kararlılığının tayini stability
TS EN 14525 (İngilizce Metin)
Farklı malzemelerden yapılmış borularla kullanım için sünek demir- Geniş tolerans kaplinleri ve flanş adaptörleri: Sünek demir, gri dökme demir, çelik, pvc-U, pe, fiber- Beton
TS EN 14620-3 (İngilizce Metin)
Tanklar-İşletme sıcaklığı 0 c ila -165 c arasında soğutulmuş sıvılaştırılmış gazların depolanması için dik silindirik düz tabanlı çelik tankların sahada tesisi için imalt ve tasarım bölüm 3:Beton bileşenler
TS EN 14629 (İngilizce Metin)
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamul ve sistemler – Deney metotları – Sertleşmiş betonda klorürür muhtevasının tayini
TS EN 14636-1 (İngilizce Metin)
Basınçsız drenaj ve kanalizasyonlar için plastik boru sistemleri – Polyester reçineli beton (prc) – Bölüm 1: Esnek birleşimli borular ve bağlantı parçaları
TS EN 14636-2 (İngilizce Metin)
Plastik boru sistemleri – Basınçsız uygulamalarda kullanılan drenaj ve pis su için – Polyester reçineli betondan (prc) – Bölüm 2 : Adam giriş delikleri ve muayene odaları
TS EN 14649 (İngilizce Metin)
Ön dökümlü beton mamuller – Deney metodu – Çimento ve beton bünyesindeki cam elyaflarda dayanım kalıcılığının tayini (sıc test)
TS EN 14650 (İngilizce Metin)
Ön dökümlü beton mamuller – Metal lifli betonun fabrika imalat kontrolü için genel kurallar
TS EN 14651+A1 (İngilizce Metin)
Metal lifli beton – Deney metodu – Eğilmede çekme dayanımının tayini (orantı sınırı (loc), artık)
TS EN 14691 (İngilizce Metin)
Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton yüzeylerin su yalıtımda kullanım için – Isı uygulanarak şartlandırma yoluyla uyumluluk
TS EN 14692 (İngilizce Metin)
Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton yüzeylerin su yalıtımda kullanım için – Asfalt tabakasının şıkıştırılması esnasında oluşan etkiye direncin tayini
TS EN 14693
Su yalıtımı için esnek levhalar-Beton köprü tabiyeleri ve araç trafiğine açık diğer beton yüzeylerin su yalıtımı-Mastik asfalt uygulamasında bitümlü levhaların davranışlarının belirlenmesi
TS EN 14694 (İngilizce Metin)
Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton yüzeylerin su yalıtımda kullanım için – Ön işlem nedeniyle oluşan hasar sonrasındaki dinamik su basıncına direncin tayini
TS EN 14721+A1 (İngilizce Metin)
Metal lifli beton – Deney metodu – Taze ve sertleşmiş betonda lif içeriğinin ölçümü
TS EN 14845-1 (İngilizce Metin)
Lifler – Betonda kullanılan – Deney metotları – Bölüm 1: Şahit betonlar
TS EN 14879-5 (İngilizce Metin)
Sanayi cihaz ve tesislerinin aşındırıcı ortamların sebep olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve astarlar – Bölüm 5: Beton bileşenler üzerindeki astarlar
TS EN 14879-3 (İngilizce Metin)
Endüstriyel cihaz ve tesislerin aşındırıcı ortamın neden olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve kaplamalar – Bölüm 3 : Beton bileşenlerin kaplamaları
TS EN 14889-1 (İngilizce Metin)
Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 1: Çelik lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk
Direktif:89/106/EEC
TS EN 14889-2 (İngilizce Metin)
Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 2: Polimer lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk
Direktif:89/106/EEC
TS EN 14991
Öndökümlü beton mamuller – Temel elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15037-1
Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 1: Kirişler
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15037-2+A1
Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 2: Beton bloklar
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15037-3+A1
Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 3: Kil bloklar
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15167-1 (İngilizce Metin)
Öğütülmüş yüksek fırın curufu – Beton, harç ve şerbette kullanım için – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15167-2 (İngilizce Metin)
Öğütülmüş yüksek fırın curufu – Beton, harç ve şerbette kullanım için – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi
TSE CEN/TR 15177
Betonun donma-Çözülme direncinin tayini – Yapısal iç hasar
TS EN 15183 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Denet metotları – Korozyondan koruma deneyi
TS EN 15184 (İngilizce Metin)
Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Denet metotları – Kaplanmış çelik donatının betona yapışmasının (adezyonunun) kayma deneyi yoluyla tayini
TS EN 15191 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Cam elyaf takviyeli beton performansının sınıflandırılması
TS EN 15258 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – İstinat duvarı elemanları
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15435 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Normal ve hafif beton perde blokları – Mamul özellikleri ve performans
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15498 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Beton yonga levha perde blokları – Mamul özellikleri ve performans
Direktif:89/106/EEC
TS EN 15564 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Reçine bağlayıcılı beton – Gerekler ve deney yöntemleri
TS EN ISO 15630-2:2010 (İngilizce Metin)
Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney metotları – Bölüm 2: Kaynaklı hasır çelikler
TSE CEN/TR 15728
Öndökümlü beton elemanlar – Elemanların kaldırılması ve taşınması için kullanılacak saplamaların tasarımı ve kullanımı
TS CEN/TR 15739 (İngilizce Metin)
Öndökümlü beton mamuller – Beton yüzeyleri – Tanımlama
TS EN ISO 21809-5 (İngilizce Metin)
Petrol ve doğal gaz endüstrileri – Boru hattı ulaştırma sistemlerinde kullanılan gömülmüş veya sualtındaki boru hatları için dış kaplamalar – Bölüm 5:Dış beton kaplamalar
TS EN 62365 (İngilizce Metin)
Bölüm 2-12: Beton vibratörleri için özel kurallar
TS 13473
Beton borular ve bağlantı parçaları – Dn 1750 mm’den büyük olan
TSE K 118
Ön dökümlü betonarme yapı elemanları – Kalite yönetim sistemleri
TSE K 119
Isı yalıtım ürünleri – Binalar için – Mineral esaslı gazbeton ısı yalıtım levhası – Özellikler
TS EN 1994-1-1 (İngilizce Metin)
Eurocode 4: Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1.1 : Genel kurallar ve binalar için kurallar

Çimento

blog-cimentoÇimento nedir?

Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket ..vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Çimento, su ile reaksiyona girerek sertleşen bir bağlayıcıdır. Kırılmış kalker, kil ve gerekiyorsa demir cevheri ve / veya kum katılarak öğütülüp toz haline getirilir. Bu malzeme 1400-1500°C’de döner fırınlarda pişirilir. Meydana gelen ürüne “klinker” denir.

Daha sonra klinkere bir miktar alçı taşı eklenip (%4-5 oranında) çok ince toz halinde öğütülerek Portland Çimentosu elde edilir. Katkılı çimento üretiminde; klinker ve alçı taşı dışında, çimento tipine göre tek veya birkaçı bir arada olmak üzere tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vb. katılır. Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir.En çok kullanılan çimento tipleri Portland Kompoze Çimento, Katkılı Çimento, Cüruflu Çimento ve Sülfata Dayanıklı Çimento’dur, bunun dışında özel amaçlar için Beyaz Portland Çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılmaktadır.

Normal betonda agrega taneleri en sağlam unsur olduğundan, diğer iki unsur (çimento hamuru ve aderans) mukavemeti belirlemektedir. Çimento hamurunun mukavemeti önemli ölçüde su/çimento oranına da bağlıdır.

Betonda kullanılan çimento tipleri ve uygunluk değerlendirmesi TS EN 197 serilerinde standartlaştırılmıştır,

Çimento

Bölüm 1: Genel çimentolar, bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri;

Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi.

TS EN 197-1 standardı çıktıktan sonra özel amaçlı üç çimento standardı dışındaki bütün eski standartlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu üç standart TS 21 Beyaz Portland Çimentosu, TS 22 Harç Çimentosu ve TS 10157 Sülfatlara Dayanıklı Çimento standartlarıdır. Yürürlükten kaldırılan genel amaçlı çimentoların eşdeğerleri yeni standartta kapsanmaktadır (Tablo 1).

Yeni TS EN 197-1 standardı, ülkemizde şu anda beton üretiminde kullanılan çimento tiplerinden daha fazla çimento tipinin kullanılabileceğini sağlamaktadır.

ÇİMENTO TİPLERİ

Çimentoların İşaretlendirilmesi

TS EN 197-1, çimentoları, CEM I’den (Portland Çimentosu) CEM V’e (kompoze çimento) kadar beş ana tipte işaretlendirmektedir. Işaretleme şunları içermektedir: ana çimento tipi; Portland çimento klinkeri oranı; ikinci ana bileşen; standart (örn. 28-günlük) dayanım sınıfı ve erken dayanım kazanma hızı.

Örneğin bir Portland Cüruflu Çimento tipi şu şekilde gösterilir:

CEM II/A-S 42,5 N

Alt-sınıf “N” normal erken dayanımı, “R” hızlı erken dayanımı göstermektedir.

Standart dayanım sınıfları

Alt-tip, ikinci ana bileşeni (bu örnekte yüksek fırın cürufunu) göstermektedir.

Portland çimentosu klinkerinin oranını (A) yüksek, (B) orta ve (C) düşük olarak göstermektedir.

Ana çimento tipi

Çimentonun Bileşen Malzemeleri

Tablo 1’de de gösterilen TS EN 197-1‘deki değişik çimento tiplerine göre çimentonun bileşen malzemeleri şu şekildedir:

– ana bileşen, örn. Portland çimentosu klinkeri;

– ikinci ana bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, silis dumanı;

– minör ilave bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, doğal puzzolan;

– priz ayarlayıcı, örn. kalsiyum sülfat;

– kimyasal katkılar, örn. pigmentler, hava sürükleyici katkılar.
İkinci ana bileşeni belirten harfler şu şekildedir:

S – yüksek fırın cürufu;

D – silis dumanı;

P – doğal puzzolan;

Q – doğal kalsine puzzolan;

V – silissi uçucu kül;

W – kalkersi uçucu kül;

T – pişmiş şist;

M- üsttekilerden ikisi veya daha fazlası.

Agrega

blog-argeraSadece Beton ve Çimento Değil, Agrega da Standartlara Uygun Üretilmeli

Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş… gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır.

Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır:

· Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları,

· Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür… gibi)

· Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları,

· Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,

· Yassı ve uzun taneler içermemeleri,

· Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.

Agreganın kirli (kil, silt, mil, toz,…) olması aderansı olumsuz etkilemekte, ayrıca bu küçük taneler su ihtiyacını da artırmaktadır.
Beton agregalarında elek analizi, yassılık, özgül ağırlık ve su emme gibi deneyler uygun aralıklarla yapılarak kalite sürekliliği takip edilmelidir. Betonda kullanılacak agregalar TS 706 EN 12620’ye uygun olmalıdır.

Sadece Beton ve Çimento Değil, Agrega da Standartlara Uygun Üretilmeli

Betonu oluşturan malzemeler içersinde en büyük orana (yaklaşık % 75) sahip olan agrega (kum, çakıl, kırmataş ..), doğal kaynakları giderek tükenen ve standartlara uygun, temiz, kaliteli örneklerinin bulunması güç bir malzeme olarak, hazır beton sektöründeki stratejik önemini her geçen gün artırmakta. 1999 yılında İstanbul’da düzenlenen II. Ulusal Kırmataş Sempozyumu’nda dile getirildiği gibi, bu alanda ciddi planlamalar yapılıp, önlemler alınmazsa, yakın gelecekte, agrega ithali bile söz konusu olacak gibi. Aslında, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, ülkemizde pek çok taş ocağı “beton agregası” üretme amacıyla faaliyette bulunuyor. Ancak, bunların çok azı yaptığı işin bilincinde; çok azının standartlara uygunluk belgesi, buna uygun donanımı ve kalifiye personeli bulunuyor. Bunlar, hizmet vermeyi hedefledikleri beton üreticilerine yararlı olamadıkları gibi, bilinçsiz ve ilkel üretim yöntemleriyle çevreyi de onarılmaz tahribatlara uğratıyorlar. Mevzuattaki karışıklık ve boşluklar da buna eklenince, konu içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
Bugün pek çok beton üreticisi kuruluş, piyasadan standartlara uygun kaliteli agregayı, uygun koşullarda temin edemedikleri için yan birimler ya da şirketler kurup, taş ocakları işleterek, agregayı doğrudan üretme yoluna gidiyorlar.
Amaç, yalnızca betonun kendisinin değil, beton karışımına giren çimento dışındaki diğer malzemelerin de (agrega, katkı vb.) kalite sürecini izlemek ve bunu belgelemek; Türkiye Hazır Beton Birliği, üyelerinin, beton karışımına giren ve dışarıdan temin ettikleri tüm malzemelerde standartlara uygunluk belgesi aramalarını, standartlara uygunluğu belgelenmeyen beton karışım malzemelerini tercih etmemelerini öngörüyor.

Agrega üretim ve kullanımında standardizasyonun temini ve sektörde yaşanan sorunların çözülebilmesi açısından Agrega Üreticileri Birliği’nin (AGÜB) olması ve hazır betonda olduğu gibi, agrega üretiminde de, standartlara uygunluğu ve kaliteyi hedefleyen bilinçli üreticilerin biraraya gelmesi sektörün geleceği açısından kuşkusuz önemli bir gelişmedir.

Üretim

blog-uretimHazır Beton Nedir – Nasıl Üretilir ?

Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralında veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye “taze beton” olarak teslim edilen betona “Hazır Beton” denir.

Hazır betonu, şantiyede elle ya da betoniyerle karıştırılarak hazırlanan betondan ayıran temel unsur, hazır betonun modern tesislerde, bilgisayar kontrolüyle üretilmesidir. Hazır beton kullanıcısının hazır betonda arayacağı nitelikler TS EN 206’da yer almaktadır.

Hazır beton üretiminin su ölçme ve karıştırma işlemlerinin santralda veya transmikserde yapılmasına göre iki farklı şekli bulunmaktadır :

Kuru Sistem
Yaş Sistem
Kuru karışımlı hazır beton, agrega ve çimentosu beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde karıştırılan, suyu ve varsa kimyasal katkısı ise teslim yerinde ölçülüp karıştırılarak ilave edilen hazır betondur. Kuru karışımlı hazır betonda şantiyede karışıma verilen su miktarına (formülde öngörülenden daha fazla olmamasına) ve karıştırma süresine (homojen bir karışım için yeterli süre) özel itina gösterilmesi gerekmektedir.

Yaş karışımlı hazır beton, su dahil tüm bileşenleri beton santralinde ölçülen ve karıştırılan hazır betondur.

Hazır Beton Santrali

Hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumun yapıldığı tesislere beton santrali denir. Beton santralleri karışım şekillerine göre yaş ve kuru karışım olmak üzere ikiye, depolama şekillerine göre de bunkerli ve yıldız tip olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yıldız tip santralde, santralin önünde yıldız şeklinde bir stoklama alanı vardır ve kova vasıtasıyla agregalar arkadaki karıştırma kazanına aktarılır. Bunkerli santralde ise agrega ve kumlar santralin önündeki bunkerlerde stok edilip, bantlı bir sistem ile karıştırma kazanına taşınır.

Üretim Süreci

Önce, hazır betonun üretiminde kullanılacak, doğru seçilmiş malzemelerin (çimento, agrega, su, katkı) kalitelerini ve birbirlerine uyumunu incelemek için laboratuvar deneyleri yapılır. Bu deneylerden geçen malzemelerde zamanla olumsuz değişiklikler meydana gelmesinin önlenmesi için sürekli kalite denetimi yapılmalıdır.

Hazır betonun üretim süreci, santral operatörünün üretilecek betonu tanımlayan formülün numarasını belirleyip, bilgisayar sistemini işletmesiyle başlar. İlk komuttan sonra, ayrı bölmelerde stoklanmış bulunan agrega, çimento ve su aynı anda tartılır. Daha sonra tartılmış agrega bant veya kovayla taşınarak mikser kazanına aktarılır. Bu sırada çimento, su ve formülde varsa kimyasal katkı maddesi de kazana aktarılır ve karıştırılır.

Bir harman betonun hacmi santraldan santrala değişmekle birlikte, genellikle 1 – 3 m3 ‘tür. Santralda karışma süresi de harman hacmiyle orantılı olarak standartlar tarafından belirlenmiştir. Yeterince karıştırılmış olan harman, transmiksere boşaltılır, dolum tamamlanıncaya kadar aynı işlem devam eder.

Beton Sınıfları

a) Basınç Dayanım Sınıfları

Betonun basınç mukavemeti standart kür koşullarında saklanmış (20 °C ±2°C kirece doygun su içerisinde), 28 günlük silindir (15 cm çap, 30 cm yükseklik) veya küp (15 cm kenarlı) numuneler üzerinde ölçülür.

Hazır betonda basınç dayanımı sınıfları, karşılığı silindir ve küp mukavemetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (TS 11222)

b) Kıvam Sınıfları

Betonun işlenebilme özelliği kıvamı ile tayin edilebilmektedir. Kıvam, betonun kullanım yerine (kalıp geometrisi, demir sıklığı, eğim), betonu yerleştirme, sıkıştırma, mastarlama imkanlarına ve işçiliğine, şantiyede beton iletim imkanlarına (pompa, kova) bağlı olarak özenle seçilmesi gereken bir özelliktir. Hazır Beton Standardı TS EN 206′ da beton kıvamı çökme, vebe, sıkıştırılabilme ve yayılma sınıflarına göre belirlenir. Çökme sınıfları S1, S2, S3, S4 ve S5 sembolleri ile tanımlanan bu kıvamlar çökme (slump) konisi deneyi ile ölçülmektedir.

Hazır betonda şantiye teslimi kıvam, taşıma süresi ve beton sıcaklığına bağlıdır. Taşıma süresi kıvamı etkilemekte, süre uzadıkça ve hava sıcaklığı yükseldikçe santraldan şantiyeye kıvam kaybı artmaktadır. Bu kıvam kaybının betona su verilerek dengelenmesi mukavemeti düşürmektedir.

Slump (Çökme) Deneyi yapılırken ;

Slump hunisi düz bir zemine konur.
Standart slump hunisi üç eşit kademede doldurulup, her kademede 25 kez standart şişleme çubuğuyla şişlenir.
Huni tamamen dolunca üst yüzeyi mala ile düzlenir.
Huni yavaşça yukarı doğru kaldırılır; bu sırada taze beton kendi ağırlığıyla çöker.
Şişleme çubuğu huninin üzerine konur ve çöken betonun üst seviyesinden çubuğun altına kadar olan mesafe ölçülür. Bu uzunluk, taze betonun çökme (slump) değeri olarak adlandırılır.
Beton yerleştirme işlemi sırasında vibratör kullanılması kaçınılmazdır. “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” de vibratör kullanmadan beton dökümü işlemini yasaklamıştır. Şişleme, tokmaklama v.b. elle sıkıştırma usulleri, yalnızca vibratör kullanımıyla beraber, yardımcı usuller olarak kullanılabilir.

Betonun Taşınması Sırasında Kıvam Kaybının Muhtemel Nedenleri

Betonun yalancı priz yapması. Bunun önüne karıştırma işlemine devam edilerek geçilebilir.
Uzun taşıma mesafeleri. Yol boyunca beton priz almaya başlayabilir. Karışım suyu da buharlaşabilir.
Dökümden önce aşırı karıştırma süresi.
Sıcak hava şartları.
Özellikle bina sektöründe beton işçiliğinde bilinç ve eğitim düzeyi düşük olduğundan taşıma, yerleştirme ve mastarlama işlemlerinin kolaylığı açısından 18 – 22 cm çökmeli, çok akıcı kıvamlı beton kullanma, bu amaçla da şantiyede hazır betona su verme eğilimi çok yüksektir. Bu eğilimin mukavemet düşürücü zararlı sonucunu yok etmek için Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu bir karar alarak üyelerine şantiye teslimi beton kıvamını K4 düzeyinde (çökme >16 cm) tutmalarını tavsiye etmiş, bunu yaparken su/çimento oranına (dolayısıyla mukavemete) dikkatlerini çekmeyi de ihmal etmemiştir. Bu konuda bilgilenen ve bilinçlenen müşteriler K4 kıvamlı beton sipariş vermektedir.

c) Agrega En Büyük (Maksimum) Tane Büyüklüğü Sınıfları

TS EN 206-1’ e göre agrega en büyük tane büyüklüğüne göre sınıflanırılır. Örneğin: Den çok 22 cm olan beton.

Beton içinde kullanılacak en iri agrega tane büyüklüğünün kalıp en dar boyutu, döşeme derinliği, pas payı, en sık donatı aralığı gibi unsurlarla uyumlu biçimde, TS 500 de belirtilen şekilde seçilmesi gerekir.

Piyasada yaygın biçimde kullanılan hazır beton “2 No Agregalı “olandır. Çok sık donatılı veya ince kesitli elemanlarda bazı bilinçli müşteriler ” 1 No Agregalı ” hazır beton siparişi vermektedir.

Betonun Diğer Özellikleri

a) Taze Beton Sıcaklığı

Hazır Beton standardına uygun olarak şantiyeye teslim edilen taze hazır beton sıcaklığının +5 °C’den az olmaması gerekmektedir.

b) Birim Ağırlık

Hazır beton üreticisinin beyan ettiği değere göre birim ağırlığa¸ ±%2 tolerans getirilmiştir. Örneğin beyan edilen değer 2350 kg/m3 ise 2350 x 0.02=47 kg/m3 bulunur. Dolayısıyla tolerans sınırları 2350±47 kg/m3 olmaktadır.

Birim ağırlık yoluyla metraj sorunları çözümlenebilmekte, transmikser boş ve dolu tartılarak beton ağırlığı ve hacmi belirlenebilmektedir.

Katkı

blog-karisimBetonun özelliklerini geliştirmek üzere üretim sırasında veya dökümden önce transmiksere az miktarda ilave edilen maddelere katkı adı verilir. Katkı maddelerini kökenine göre kimyasal ve mineral katkılar olarak ikiye ayırmak mümkündür:

1-Kimyasal Katkılar

Kimyasal katkıların belli çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

a) Su Azaltıcılar (Akışkanlaştırıcılar)

Betonda aynı kıvamın veya işlenebilirliğin daha az su ile elde edilmesini sağlarlar. Taze betonda kullanılan su miktarı azaldıkça betonun dayanımı artar. Azalttığı su miktarı ile orantılı olarak normal ve süper olarak ayrılırlar.

b) Priz Geciktiriciler

Taze betonun katılaşmaya başlama süresini uzatırlar. Uzun mesafeye taşınan betonlar veya sıcak hava dökümleri için yararlıdırlar.

c) Priz Hızlandırıcılar

Priz geciktiricilerin aksine, bu katkılar betonun katılaşma süresini kısaltırlar. Bazı uygulamalarda, erken kalıp almada ve soğuk hava dökümlerinde don olayı başlamadan betonun katılaşmış olmasını sağlamak için kullanılırlar.

f) Su Geçirimsizlik Katkıları

Sınırlı miktarda hava sürükleyen katkılardır ancak yerine yerleşmiş betonun su sızdırmazlığının sağlanması uygun yerleştirme tekniğinin iyi bir şekilde yapılmasına bağlıdır.
Bazı betonlarda birden fazla katkı türü birlikte kullanılabilir. Ancak bu katkıların birbirlerinin etkilerini bozmadıkları denenmelidir. Kimyasal katkılar, yukarıda bahsedilen etkilerinden dolayı bütün inşaat sektöründe betonun ayrılmaz parçası olmuştur.

2) Mineral Katkılar

Çimento gibi öğütülmüş toz halde silolarda depolanan cüruf , uçucu kül , silis dumanı, taş unu… vb. çeşitli maddelere ‘Mineral Katkı’ adı verilir. Mineral katkılar tek başına iken çimento gibi bağlayıcılık özelliği taşımazlar, fakat birlikte kullanıldıklarında çimentoya benzer görev yaparlar, dolayısıyla çimento ekonomisi sağlarlar. Mineral katkılardan yüksek dayanımlı beton üretiminde de yararlanılır.
TS EN 206’da kimyasal katkılar “Taze veya sertleşmiş betonun bazı özelliklerini değiştirmek üzere, karıştırma işlemi esnasında betona, çimento kütlesine oranla az miktarlarda ilâve edilen malzeme” olarak tanımlanmaktadır. Fakat inert veya puzolonik mineral katkıları içermemektedir. (silis dumanı gibi). Fakat bu maddeler kimyasal katkının içinde bulunabilir.
Kimyasal katkıların beton yapıların durabilitesi ve maliyetlerine katkıda bulunduğu artık herkesce kabul edilmektedir. Kimyasal katkıların geliştirdiği özellikler betonun işlenebilirliği ve sıkıştırılmasında sağlanan kolaylıklar, sertleşmiş betonun geçirgenliğini azaltma, ve donma çözülme dayanımını artırma olarak sayılabilir.
Kimyasal katkıların özellikleri TS EN 934-Kimyasal Katkılar – Beton , Harç ve Şerbet için standard serisinde belirlenmiştir.
Bölüm 2- Beton Katkıları
Bölüm 3- Harç Katkıları
Bölüm 4- Şerbet Katkıları
Bölüm 5- Püskürtme Beton Katkıları

Bu yayın sadece Bölüm 2 beton katkılarını kapsamaktadır.
Kimyasal katkıların kullanımı TS EN 206 ‘da belirlenmiştir.
TS EN 934-2 aşağıdaki tiplerde katkıları içerir
Su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkılar
Yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkılar
Su tutucu katkı
Hava sürükleyici katkı
Priz hızlandırıcı katkı
Priz geciktirici katkı
Su geçirimsizlik katkısı
Priz geciktirici/su azaltıcı/akışkanlaştırıcı katkılar
Priz geciktirici /yüksek oranda su azaltıcı /süper akışkanlaştırıcı katkılar
Priz hızlandırıcı / su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkılar
Kullanımda olan diğer tip katkılar TS EN 934-2 içermemektedir, fakat TS EN 206-1 a göre uygunluğun sağlanması şartıyla kullanılabilir.

Bu Katkı tipleri;

d) Antifrizler

Suyun donmasını zorlaştırır ve don neticesi çimentonun mukavemet kazanmasındaki aksamaya engel olurlar. Bu katkıların betondaki miktarı hava sıcaklığına göre ayarlanabilir.
e) Hava Sürükleyici Katkılar

Beton içinde çok küçük boyutlu ve eşit dağılan hava kabarcıkları oluşturarak betonun geçirimsizliğini ve dona karşı direncini ve işlenebilirliğini artırır.

– Korozyon önleyiciler

– Rötre engelleyiciler

– Su altı beton katkıları

– Prekast beton katkıları

Beton Katkılarının Özellikleri

Yüksek dayanımlı betonlar gibi özel betonların dışında maksimum dozaj TS EN 206 tarafından 5.2.6. maddesinde çimento kütlesine göre 50g/kg olarak sınırlandırılmıştır. 2g/kg’dan daha düşük dozajlarda kimyasal katkı suya karıştırılarak eklenmelidir.
Beton katkılarının performansı TS EN 934-2 tarafından tek fonksiyonlu katkıların ana fonksiyonlarına ve çift etkili katkıların ana ve ikincil fonksiyonlarına göre kontrol edilir. Bu performans şartları Tablo 1 ‘de verilmiştir.
Bu genel performans şartlarına ek olarak tüm kimyasal katkılara uygulanan genel şartlar bulunmaktadır. Bunlar;
• priz süresine etkisi
• basınç dayanımına etkisi
• betonun hava içeriğine etkisi
• suda çözünebilen klorür miktarı
• Na2O eşdeğeri alkali miktarı

Kimyasal katkıların performansı referans betona göre belirlenir. Deney karışımı (kimyasal katkılı) kontrol karışımıyla (katkısız) kıyaslanır . Klor ve alkali içerikleri de ölçülerek beyan edilir. Katkılar için deney prosedürleri TS EN 480 Kimyasal Katkılar – Beton , Harç ve Şerbet için – Deney Metodları serisinde belirlenmiştir.
Betonda bulunabilecek maksimum klorür içeriği TS EN 206-1 ‘de belirlenmiştir ve kimyasal katkıların bu miktara katkısı hesaplanabilir. TS EN 934-2 maksimum klorür içeriğini %0.1 veya üreticinin beyanıyla sınırlandırmıştır.
Maksimum alkali madde içeriği TS EN 934-2 ‘ye göre üretici tarafından her kimyasal katkı için beyan edilmelidir.

Beton Katkılarının Tanımlanması

Tasarlanmış Beton
Katkılar normal olarak tasarlanmış betonda kullanılacaktır. Beton üreticisi belirlenen beton özelliklerini sağlayacak en uygun katkıyı seçebilmesinde serbest bırakılmalıdır. Hazır betonda kullanılan katkının tipi irsaliye fişinde belirtilir.
Tasarlanmış betonda katkılar aşağıdaki özellikleri iyileştirmek için sıkça kullanılmaktadır.

• basınç dayanımı
• kıvam
• yoğunluk
• dayanım gelişimi
• sertleşme geciktirilmesi
• su geçirimsizlik
• diğer özellikler( örneğin hızlandırılmış sertleşme , erken yüksek dayanım gelişimi)

Tarif edilmiş beton;

TS EN 934-2 Bölüm 3.1.3.’de “Tavsiye edilen miktarın kullanımı bu standarda uygunluğun tüm aralığı kapsayacağı anlamına gelmez. İstenen sonuca ulaşmak için gerekli miktarı bulmak amacıyla , şantiyede kullanılacak malzemelerle denemeler yapılmalıdır” önerilmektedir. Beton üreticisi belli bir beton karışımı için katkı tipi ve dozunu belirlemeden önce bu deney sonuçlarına sahip olabilir.

Şartname hazırlayıcı aşağıdaki hususları gözönüne almalıdır;

• Farklı üreticilerden aynı tipteki katkılar beklenen etkiyi farklı dozlarda sağlayabilirler

• Katkıların etkisi betonda kullanılan her bir çimento , mineral katkılar ve agregalara göre değişir

Belirlenen dozaj belli tip ve markada tavsiye edilen dozaj aralığında olmalıdır. Bu bilgi katkı üreticisi tarafından sağlanır.

Katkıların bir kombinasyonu kullanılacağında katkıların uyumu ve performansları kontrol edilmelidir.

Transmikser

blog-transmikserHazır beton, özel katkı maddelerinin de yardımıyla üretiminden itibaren en çok 2 saat içerisinde tüketilmesi gereken, yarı mamül bir inşaat malzemesidir. Bu yüzden, betonun kullanılacağı yere zamanında ve özelliklerini kaybetmeden taşınması zorunludur.

Taze betonun, özelliklerini kaybetmeden, şantiyedeki döküm noktasına zamanında ulaştırılabilmesi de “transmikser” adı verilen ve bu amaçla özel olarak tasarlanan kamyon benzeri araçlarla mümkün olabilmektedir.

Transmikser, yüzyılın başlarında, hazır betonun inşaatlarda kullanılmaya başlanmasından kısa bir süre sonra, Türkiye göçmeni bir Amerikalı tarafından tasarlanmış ve daha sonra geliştirilip, çeşitli özellikler eklenerek, bugünkü şeklini almıştır.

Transmikserler, kullanıcının eğitilmesini gerektiren komplike araçlardır. Bu nedenle transmikser kullanıcıları, belli bir eğitimden geçerek, aracın bakımını çok iyi öğrenmeli, trafik kurallarına uymalıdır.

Türkiye’de kullanılan transmikserlerin çoğunda beton aracın arkasından boşaltılır ve beton boşaltılan bu bölümde, nakliye sırasında betonun dökülmesini önlemek için ekolojik kapak mevcuttur. Amerika gibi ülkelerde genellikle şoför mahalinin üzerinde yer alan bölümden boşaltım yapılabilir. Ön taraftan yapılan boşaltımlarda şoför yerinden kalkmadan, aracın durumunu rahatlıkla kontrol edebilir. 4, 6 ve 8 metreküp gibi farklı kapasitelerde transmikserler olup, Türkiye’de fazla rastlanmayan üzerlerinde beton pompası bulunanları da vardır.

Transmikserlerin bir çeşidi olan konveyörlü transmikserler, işlenebilirliği ve kohezyonu yüksek beton gerektiren pompalama işleminin tersine, birçok tip beton dökümünde kullanılabilir.

Sayfayı Paylaş